ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Thưởng Nạp Tiền Lần Đầu 10% Đến 600K

Bằng cách nhấp vào nút ĐĂNG KÝ, bạn xác minh rằng bạn từ 21 tuổi trở lên và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Nhà Cung Cấp
Đại Sứ Thương Hiệu
Giấy phép:
Thanh toán:
Bảo vệ:
Trách nhiệm:
E Gambling Montenegro

www.fun88.com is operated by E Gambling Montenegro d.o.o. (81000 Podgorica, Moskovska br. 65., reg. no.5-0615951) in cooperation with OG GLOBAL ACCESS LIMITED (P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands .

E Gambling Montenegro d.o.o. (81000 Podgorica, Moskovska br. 65., reg. no.5-0615951) hereby certifies that under the concession (serial no. AA 001588, numeric no. 133-01/15 4A and 1ER) and approval (no. 02/01-118/4), organize and operate games of chance in Montenegro on website www.fun88.com, in accordance with the Agreement, concluded between E Gambling Montenegro d.o.o. and OG GLOBAL ACCESS LIMITED (P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, reg. no. 1923130) on 07 October 2021

Live Chat Telegram Facebook Youtube